Anna Odell dömd till 50 dagsböter.

Det är konstigt att en konstnär, får betala 50 dagsböter för oredligt förfarande och våldsamt motstånd. Brotten hon åtalas för kan ge upp till två års fängelse. Skadeståndsanspråken ligger på 12 350 kronor, för personalkostnader och jourbesök på sjukhuset. Samtidigt får en börs-vd betala 30 dagsböter på 1 000 kronor och 500 kronor till brottsofferfonden för köp av sexuella tjänster. Även om summan på dagsböterna var mindre för Anna Odell, så kan man ändå undra vilket brott som är allvarligast?

Lura någon /kontra/ att köpa någon?

Odell hade beskrivit sitt examensprojekt för konstskolan, det är de som borde ta ansvar för eleven och betala böterna.

 

2 thoughts on “Anna Odell dömd till 50 dagsböter.

 1. Att spela psykotisk, självmordsbenägen och slåss med polisen för att bli intagen på psyk, är det konst? Jag ställer mig mycket tveksam.

  Att köpa sexuella tjänster kan väl likställas med att gå till frisören, alltså att ingå en affärsuppgörelse med en motpart.

  Män och kvinnor som inte kan få sex på annat sätt, skall man döma dem för att de köper denna tjänst? Att endast köparen och inte säljaren gör sig skyldig till ett brott är ytterligare en faktor som får mig att inte döma så hårt gällande ett ”brott” av det slaget. Något som är lagligt att sälja borde väl inte vara brottsligt att köpa?

  Men visst, det finns en mörk baksida vad gäller sexköp som innefattar trafficking, barnprostitution och diverse maffiafasoner, men är det den typen av prostitution som din nämnda vd beblandat sig med? Jag kan inte se att det framkommer.

  1. Jag ställer mig också tveksam till metoden för Anna Odells examensarbete, däremot borde konstfacket ta mer ansvar då hon som elev hade beskrivit metoden till sitt exemensarbete. En elev går under en lärprocess och bör bli handledd, skolan borde därför ta mer ansvar. Även om metoden var tveksam, så tycker jag ändå att det ska bli kul att se Anna Odells utställning om den psykiatrivården. Men fejkar man vård, så ska man självklart få stå för de kostnader som man orsakat.

   Jag håller däremot inte med om att sexuella tjänster är som att gå till frisören. Att vi har sexköpslagen beror på att vi med en lag värderar att man inte ska köpa någon annans kropp för pengar. Där kommer vår syn på kärlek och moral in. Knepigt kan man tycka att det endast är köparen som fälls för brotten men samtidigt så vet man att många säljer sina kroppar på grund av ekonomiska problem eller narkotika problem. Är man redan i en utsatt position, så kanske man inte bör fällas, för då kanske man aldrig får en chans att komma tillbaka i en ”ordnad” livsstil. Rätta mig om jag har fel. Dessutom är många som går under diverse maffiafasoner som du uttrycker. Lagen ska straffa koppleri och hallickar, inte de utsatta.

   Jag vet inte vad nämnda VD beblandar sig med, Vd är dömd för sexköp. Han hade både fru och barn, så jag tror inte han går inom ramen för de som aldrig fått till det. Kanske är denna syn på ”de som köper sex” en myt. I en artikel från expressen (http://www.expressen.se/1.544207)visar att vår sexköpslag visade att svenska män tydligt hade en annan inställning till prostituerade och till att köpa sex än män från andra länder. Detta har också resulterats i att det är färre ”normala” män som köper i sverige, utan mest kriminella och ”annorlunda” typer.

Comments are closed.